احساس تغذیه پزشکی محققان استفاده درمان سرطان

احساس: تغذیه پزشکی محققان استفاده درمان سرطان شیمی درمانی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی حقایقی راجع به سومین سرطان مرسوم دنیا

نتایج یک تحقیق نشان داد که تشکیل جلسات گروه‌درمانی جهت مبتلایان به سرطان پستان می‌تواند از آسیب‌های روانی این بیماری بکاهد و کیفیت زندگی بیماران را زیاد کردن ده

حقایقی راجع به سومین سرطان مرسوم دنیا

حقایقی راجع به سومین سرطان مرسوم دنیا

عبارات مهم : زندگی

نتایج یک تحقیق نشان داد که تشکیل جلسات گروه درمانی جهت مبتلایان به سرطان پستان می تواند از آسیب های روانی این بیماری بکاهد و کیفیت زندگی بیماران را زیاد کردن دهد.

به گزارش ایسنا؛ سرطان پستان سومین سرطان مرسوم در دنیا و مرسوم ترین سرطان در زنان هست. این بیماری حدود یک سوم کل سرطان های زنان را مشمول بر شده است و یکی از علل اساسی فوت در زنان بین سن ۳۵ تا ۴۵ سال هست. سرطان پستان ممکن است بر اثر عوامل زیادی چون سن، جنس، نژاد، بیماری خوش خیم قبلی در سینه، سابقه سرطان قبلی در فرد، سن قاعدگی و منارک زودرس، یلئسگی دیررس و بارداری در سنین اوج به وجود آید.

ابتلا به سرطان پستان چالش های زیادی را در زندگی زنان به وجود می آورد. فرآیند تشخیص، درمان، پیامدها و اثرات جانبی آن ها و همچنین عود بیماری موجب می شود که بیمار دچار تصویر العمل هایی روانی استرس، اضطراب و افسردگی شود. علاوه بر این؛ هزینه ی سنگین درمان، زیاد کردن فشار روانی، کم کردن عملکرد جسمی، عاطفی و اجتماعی بر کیفیت زندگی فرد و خانواده ی او تاثیر دارد.

حقایقی راجع به سومین سرطان مرسوم دنیا

خودکارآمدی یکی از جنبه هایی است که در توانمندسازی افراد و کیفیت زندگی آن ها اثر می گذارد. خودکارآمدی باور یک فرد به مهارت ها و توانایی های خودش جهت انجام موفقیت آمیز کارهاست. این باور بر میزان تلاش و عملکرد فرد تاثیر می گذارد و عاملی درونی و مهم جهت کنترل طولانی مدت بیماری هست. اعتقاد داشتن به توانایی ها می تواند مانع از بروز تصویر العمل هایی روانی مثل استرس و افسردگی گردد.

گروه درمانی از موثرترین اشکال مداخله در درمان سرطان هست. در گروه درمانی ارتباط زیاد افراد به اصطلاح «هم درد» و بیان تجربیات ارزش با یکدیگر باعث تسهیل تخلیه ی هیجانی و زیاد کردن اعتماد به نفس می شود.

نتایج یک تحقیق نشان داد که تشکیل جلسات گروه‌درمانی جهت مبتلایان به سرطان پستان می‌تواند از آسیب‌های روانی این بیماری بکاهد و کیفیت زندگی بیماران را زیاد کردن ده

به همین دلیل؛ فردین مرادی منش و خدیجه باباخانی پژوهشگران گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول و کرج در یک تحقیق تاثیر گروه درمانی را بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان را بررسی کردند.

در این مطالعه از بین کلیه ی زنان مبتلا به سرطان پستان درجه ی ۲ که در سال ۹۵ جهت درمان به بیمارستان امام خمینی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه کرده بودند، ۳۲ نفر گزینش شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. با احتساب افرادی که به دلایل متفاوت از پژوهش خارج شدند، ۱۳ نفر در هر یک از دو گروه قرار گرفتند.

معیارهای ورود به مطالعه: تشخیص سرطان پستان به وسیله دکتر متخصص، اتمام فرآیند درمان جسمی، داشتن تحصیلات حداقل دیپلم، توانایی شرکت در جلسات گروه درمانی و ین بین ۲۰ تا ۴۵ سال بود. جهت جمع آوری اطلاعات در مورد اوضاع روانی بیماران قبل و بعد از انجام گروه درمانی از ابزارهای روان شناختی «مصاحبه ی بالینی ساختار یافته» جهت تشخیص و غربال گری اختلالات موثر بر فرآیند درمان و آگاهی از اوضاع روانی فرد، «پرسش نامه ی بررسی کیفیت زندگی» و «پرسش نامه ی خودکارآمدی» استفاده شد.

حقایقی راجع به سومین سرطان مرسوم دنیا

برای افراد گروه آزمایش ۸ جلسه ی ۲ ساعته گروه درمانی روانی-شناختی برگزار شد. در این جلسات مطالبی همچون آشنایی استرس و نحوه ی مدیریت آن، تصویر العمل هایی بدنی به استرس، شناسایی افکار خودآیند (خودگویی ها)، آموزش نحوه ی جایگزین کردن افکار مثبت، شناسایی منابع سودمند و زیان آور حمایت اجتماعی و گسترش شبکه های حمایتی، شناسایی عوامل برانگیزاننده ی خشم، الگوها و نحوه ی مدیریت آن به افراد آموزش داده شد.

نتایج تحقیق مرادی منش و همکارش نشان داد که این گروه درمانی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان پستان موثر است و باعث زیاد کردن کیفیت زندگی آنان می شود. این جلسات افراد را با تجربه های موفقیت آمیز همتایان مواجه می کند و آن ها را قانع می کند که باور کنند توانایی عمل موفقیت آمیز را دارند.

نتایج یک تحقیق نشان داد که تشکیل جلسات گروه‌درمانی جهت مبتلایان به سرطان پستان می‌تواند از آسیب‌های روانی این بیماری بکاهد و کیفیت زندگی بیماران را زیاد کردن ده

این پژوهشگران پیشنهاد کردند که در مراکز درمان سرطان، بخشی به ارائه ی خدمات روان شناختی و به خاص گروه درمانی روانی-شناختی تخصیص داده شده است یابد.

نتایج این پژوهش در فصل نامه ی علمی-پژوهشی «بیماری های پستان» وابسته به پژوهشکده معتمد (مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی) انتشار یافته است.

حقایقی راجع به سومین سرطان مرسوم دنیا

واژه های کلیدی: زندگی | درمانی | بیماری | بیماری ها | درمان سرطان | سرطان پستان | سرطان در زنان | ابتلا به سرطان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz